E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

ÕN töökorraldus 2022/23.õa

Koosoleku nr. Kuupäev, aeg Päevakava
ÕN nr 1 4.01.24 kell 10.00
 • Õppe- ja kasvatustegevuse I poolaasta tulemused.
 • Jooksvad küsimused
ÕN nr 2 10.06.2024 kell 13.00
 • 1-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 • Täiendava õppetöö määramine.
 • Jooksvad küsimused.
ÕN nr 3 19.06.2024  kell 13.00
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 • Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine.
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 • Jooksvad küsimused.
ÕN nr 4 30.08.2024 kell 10.00
 • Kooli 2023/2024. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs
 • Kooli õppekava muudatused.
 • Välisriigist tulnud õpilased.
 • Kooli 2024/2025. õa üldtööplaan.
 • Esindajad kooli hoolekogu.
 • Jooksvad küsimused.

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 5. sept. 2023

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: