E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

ÕN töökorraldus 2021/22.õa

Koosoleku nr. Kuupäev, aeg Päevakava
ÕN nr 1 01.03.2022 kell 10.00
 1. Õppe- ja kasvatustegevuse I poolaasta tulemused.
 2. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses.
 3. Jooksvad küsimused.
ÕN nr 2 9.06.2022 kell 13.00
 1. 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. Täiendava õppetöö määramine.
 3. Jooksvad küsimused.
ÕN nr 3 16.06.2022 kell 13.00
 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine.
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 4. Jooksvad küsimused.
ÕN nr 4 30.08.2022 kell 10.00
 1. Kooli 2020/2021. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs
 2. Kooli õppekava muudatused.
 3. Välisriigist tulnud õpilased.
 4. Kooli 2022/2023. õa üldtööplaan.
 5. Esindajad kooli hoolekogu.
 6. Jooksvad küsimused.

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 6. sept. 2021

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: