E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

KiVa

Tartu Aleksander Puškini Koolis rakendatakse alates 2018/2019. õppeaastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

  • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
  • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
  • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
  • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
  • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

  • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
  • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
  • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
  • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
  • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut).

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

.

Jeroštšenko, Julia

algõpetus
E-mail:julia_jerostsenko@apkool.ee
Klassijuhataja:2.C klass
Konsultatsioonid:
.

Jõgi, Anete-Grete

loodusõpetus, füüsika
E-mail:anetegrete_jogi@apkool.ee
Konsultatsioonid:
.

Kudrenko, Yuliia

psühholoog
E-mail:yuliia_kudrenko@apkool.tartu.ee
Tööaeg:

E-R: 8:00-15:00.

Vastuvõtt: E-K: 14:00-15:00

N-R: 14:00-15:00;

15:00-17:30 (Nõustamised kokkuleppel:)

.

.

Lubenets, Kristina

Loodusained

 

E-mail:kristina_lubenets@apkool.tartu.ee
Konsultatsioonid:

.

Pekšina, Olga

algõpetus
E-mail:olga_peksina@apkool.ee
Klassijuhataja:1.B1 klass
Konsultatsioonid:
.

Radionov, Tiina

Sotsiaalpedagoog, KiVa tiimi juht
E-mail:tiina_radionov@apkool.ee
Telefon:55-590-611
Klassijuhataja: 5.C klass

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 21. okt. 2020

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: