E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Põhikool (2.-9. klass)

Sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

  • vanema või volitatud esindaja isikut tõendav dokument
  • sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
  • taotlus
  • ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
  • direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega
  • digifoto JPG, PNG või BMP formaadis. Hele taust. Minimaalne resolutsioon 480×600 px.

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 19. okt. 2020

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: