E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Keelekümblusasutus 2016

Tartu Aleksander Puškini Kool kandideeris keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnale ning 10. novembril 2016.a Tallinnas toimunud keelekümbluskonverentsil “Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus”  pälvis tunnustiitli “Keelekümblusasutus 2016”.

Keelekümblusprogrammi juhtkomitee otsus põhines järgmistel asjaoludel:

 • Koolis toimub teadlik keelekümblusprogrammi juhtimine, kuhu on kaasatud õpetajad. Tegevust analüüsitakse ja parendakse regulaarselt, toimub tagasiside põhilistelt huvigruppidelt.
 • Eesti keeles õppe läbiviimisel on eeskujuks juhtkond, kes rakendab enda läbiviidavates tundides keelekümbluse põhimõtteid ja aktiivõppe meetodeid, mida näidatakse heal meelel kõigile.
 • Kool on ilma suurema ressursikuluta viinud sisse koostöise planeerimise, st keelekümblusõpetajad võtavad aega, et ühiseid eesmärke kooskõlastada. Õpetajate vahel toimub tõhus koostöö.
 • Tunnid on terviklikud: eesmärgiseade, mitmekesine teemakäsitlus, refleksioon ja kokkuvõte, vahelduseks liikumispausid. Klassides valitseb loomulik õhkkond, seega eestikeelne tund on tavapärane.
 • 2016. a lõpetas esimene lend hiliskeelekümblusklassi õpilasi, kelle tulemused olid ootuspäraselt head.
 • Koolis toimub kõikides klassides eestikeelne õpe vähemalt 40% mahus.
 • Hariduslik erivajadus ei takista lastel õppimist keelekümblusklassis.
 • Koostöö vanematega on muutunud partnerlussuhteks.
 • Lastevanemate soovil alustas kool varase keelekümblusprogrammiga 2016.a septembris.
 • Pedagoogiline personal on kompetentne, nende hulgas on LAK-õppe koolitajaid ja haridusvaldkonna nõustajaid.
 • Kool on aktiivne keelekümbluse partner, kes võtab heal meelel vastu õpetajaid jt huvilisi keelekümblusmetoodika tutvustamiseks.

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 2. nov. 2020

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: