E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Koolitus „LAK-õppe, keelekümbluse ABC”

Koolituse tulemusel seab õppija oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest; toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega; seob mõiste “õpikäsitus” oma igapäevatöö kogemustega; lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad muukeelset õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi; koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ning reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad õpetajad
Maht: 45 tundi (5 päeva, kuus tundi iseseisvat tööd).
Lisainfo: koolituskeskuse kooli  koduleht (täpsem info registreerunuile).

Toimumisaeg ja -koht:

Tartu Aleksander Puškini Kool, Uus 54, Tartu.
Koolituspäevad: 1.sessioon 29 –30.09. 2.sessioon 27–28.10, 3.sessioon 18.11.2022

Infoseminar: 23.09.2022

Kontakt: Valentina Tubin, valentina_tubin@apkool.ee

Registreerimine metoodikakoolitustele toimub koolituste infosüsteemis Juhan kuni kohtade jätkumiseni. Registreerimise tühistamine on arvestatav kuni seitse päeva enne toimumist. Koolitusele mitteilmunute ja katkestajate kulu katab registreerunu.

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: